Ochrona danych

Administratorem Twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej jest firma. Dane firmy znajdują się w stopce redakcyjnej.

Ochrona danych

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą polityką prywatności. Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności.

Podmiot przetwarzający na zlecenie, odbiorcy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z pomocą podmiotów przetwarzających na zlecenie, które wspierają nas w świadczeniu usług (np. hostingodawcy, usługi wysyłki biuletynu e-mail, firmy logistyczne).

Podmioty przetwarzające dane są zobowiązane do ścisłej ochrony Twoich danych osobowych i nie mogą ich przetwarzać w celach innych niż świadczenie naszych usług. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie dostawcom usług typowych dla gospodarki, takim jak banki (w przypadku przelewów bankowych na Twoją rzecz), doradcy podatkowi (w przypadku, gdy figurujesz w naszych księgach rachunkowych), dostawcy usług spedycyjnych (w przypadku wysyłki do Ciebie) itp.

Formularz kontaktowy

Po wysłaniu formularza kontaktowego wprowadzone przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez inspektora ochrony danych w celu realizacji Twojego zapytania na podstawie zgody wyrażonej poprzez wysłanie formularza. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych osobowych. Nieprzekazanie ich oznacza jednak, że rezygnujesz ze swojej sprawy i nie będziemy mogli się nią zająć. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez pisemne zawiadomienie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Formularz rejestracyjny

Po wysłaniu rejestracji, dane wymienione powyżej będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu realizacji umowy na podstawie umowy zawartej z rejestracją przez okres obowiązywania umowy. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych osobowych. Nieprzekazanie skutkuje jedynie tym, że nie jest możliwa rejestracja / zawarcie umowy / korzystanie z usługi.

Sklep internetowy

W ramach sklepu internetowego dane wprowadzone przez Ciebie oraz wybrane przez Ciebie produkty są przetwarzane przez administratora ochrony danych w celu złożenia oferty, zawarcia umowy, wykonania umowy oraz wypełnienia ewentualnych obowiązków po zawarciu umowy przed zawarciem umowy na podstawie zainicjowanego przez Ciebie stosunku przedumownego oraz po zawarciu umowy na podstawie umowy. Koszyki niezarejestrowanych użytkowników będą usuwane po 14 dniach. Konta zarejestrowanych użytkowników będą istniały do momentu usunięcia ich przez użytkownika. Dane umowne będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych zobowiązań po zawarciu umowy. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych osobowych. Przekazanie to jest jednak niezbędne do zawarcia umowy. Nieprzekazanie tych danych spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta.

Pliki cookie

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie sprawiają, że strony internetowe są bardziej przyjazne i wydajne dla użytkownika. Cookie to mały plik tekstowy, który jest używany do przechowywania informacji. Podczas wizyty na stronie internetowej, strona ta może umieścić plik cookie na komputerze osoby odwiedzającej. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę ponownie w późniejszym czasie, strona może odczytać dane z uprzednio zapisanego cookie i w ten sposób ustalić na przykład, czy użytkownik odwiedzał już wcześniej stronę i jakie obszary strony szczególnie go interesowały. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie WIKIPEDIA.

Zmiana ustawień plików cookie

To, w jaki sposób przeglądarka internetowa obsługuje pliki cookie, które z nich są dozwolone, a które odrzucane, może zostać zdefiniowane przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładna lokalizacja tych ustawień zależy od danej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać za pomocą funkcji pomocy w danej przeglądarce internetowej. Jeśli korzystanie z plików cookie jest ograniczone, nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Pliki cookie na naszej stronie internetowej

Nasza strona przetwarza następujące pliki cookie:
 • Absolutnie niezbędne pliki cookie do zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej
  • CookieConsent: Służy do przechowywania zgody na korzystanie z plików cookie.
  • gaOptout: Służy do przechowywania danych o rezygnacji z Google Analytics
 • Funkcjonalne pliki cookie, aby zapewnić wydajność strony internetowej
 • Wydajnościowe pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania.
  • Google Analytics (patrz tam)

Usługi, skrypty i pliki cookie

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych w celu obsługi naszej strony internetowej w następujących obszarach:
 • Webhosting (Hertzer) do przechowywania danych, do prowadzenia strony internetowej
 • Content Delivery Network w celu skrócenia czasu ładowania naszej strony internetowej

Plik dziennika serwera

Ta strona internetowa przetwarza następujące dane osobowe w pliku dziennika serwera w celu monitorowania funkcji technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego serwera internetowego na podstawie nadrzędnego uzasadnionego interesu administratora (techniczne środki bezpieczeństwa):

 • udostępniona zawartość
 • godzina żądania serwera
 • typ przeglądarki / wersja przeglądarki
 • zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłacza
 • adres IP
 • nazwa hosta

Dane te są przechowywane tylko tymczasowo przez okres czterech godzin. Następnie adres IP i nazwa hosta są anonimizowane.

Google Tag Manager

Używamy również Google Tag Managera do zarządzania usługami w celu stworzenia reklamy opartej na wykorzystaniu. Tool Tag Manager sam w sobie jest domeną bez ciasteczek i nie zbiera żadnych danych osobowych. Narzędzie to raczej wyzwala inne znaczniki, które z kolei mogą zbierać dane. Jeśli dezaktywowałeś znacznik na poziomie domeny lub pliku cookie, dezaktywacja ta pozostaje w mocy dla wszystkich znaczników śledzenia (np.. „Google Adwords”, „Double Click” lub „Google Analytics”), które są realizowane za pomocą Google Tag Managera. Jeśli chcesz sprzeciwić się gromadzeniu danych w ramach usług marketingowych Google, możesz skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnianych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”) na podstawie prawnej wynikającej z nadrzędnego uzasadnionego interesu (analiza korzystania z witryny). W tym celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie. Podczas korzystania z naszej strony internetowej, za pośrednictwem oprogramowania nawiązywane jest połączenie z serwerami Google i dane są przekazywane do serwerów Google, z których część znajduje się w USA. Google Analytics używa również plików cookie do przechowywania informacji o użytkowniku strony internetowej oraz do analizowania sposobu, w jaki użytkownicy strony internetowej korzystają z niej. Ta strona korzysta z funkcji „anonimizacji IP”. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i w ten sposób zanonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zgodnie z informacjami Google, Google będzie wykorzystywać zebrane dane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników za pomocą Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google Google lub Google Analytics.

Dezaktywacja Google Analytics

 • Zasadniczo można zapobiec gromadzeniu danych użytkownika na naszej stronie internetowej poprzez ustawienie „Do Not Track” w przeglądarce internetowej. Nasza strona internetowa uwzględnia sygnał „Do Not Track”, który przeglądarka internetowa użytkownika wysyła do wszystkich stron internetowych.
 • Zasadniczo można zapobiec gromadzeniu danych użytkownika przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 • Można zapobiec gromadzeniu danych użytkownika przez Google Analytics tylko na tej stronie, klikając na następujący link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Twoich danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics.

Twoje prawa

Masz prawo do informacji, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda lub zawarta z Tobą umowa, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wycofania zgody, której udzieliłeś na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Austriacki Urząd Ochrony Danych, Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at).

„Reklama e-mailowa z rejestracją w biuletynie

Jeśli zarejestrujesz się do naszego biuletynu, będziemy wykorzystywać dane wymagane do tego celu lub podane przez Ciebie oddzielnie, aby regularnie wysyłać nasz biuletyn drogą elektroniczną na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a RODO. Rezygnacja z otrzymywania biuletynu jest możliwa w każdej chwili i może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na opisany poniżej adres kontaktowy lub poprzez link umieszczony w tym celu w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuwamy Twój adres e-mail, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszej polityce prywatności.

Masz pytania dotyczące któregoś z naszych artykułów? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
+43 5332 231 55 (od poniedziałku do piątku 8.30 – 16.00).

To mówią o nas NASI KLIENCI:KOLEJNE OPINIE

Aktualna ocena Klientów w Trusted Shop

DO STRONY TRUSTED SHOP

WARTO WIEDZIEĆ o opakowaniach


Więcej informacji